zazen be empty home zazen activiteiten info links empty deshimaru contact
zazen    
transparant

wat is zazen ?

beschrijving
zazenhouding

ervaringen
van zen-
beoefenaars

faq

fotoalbum

Maka Hannya Haramita Shingyo

 

MAKA HANNYA HARAMITA SHINGYO

KAN JI ZAI BO SATS(U) GYO JIN HAN NYA HARA MITA JI - SHO KEN GO ON KAI KU -DO ISSAI KU YAKU - SHA RI SHI - SHIKI FU I KU - KU FU I SHIKI - SHIKI SOKU ZE KU - KU SOKU ZE SHIKI - JU SO GYO SHIKI -YAKU BU NYO ZE - SHA RI SHI - ZE SHO HO KU SO - FU SHO FU MET SU - FU KU FU JU -FU SO FU GEN - ZE KO KU CHU - MU SHIKI MU JU SO GYO SHIKI.

MU GEN NI BI ZE SHIN I - MU SHIKI SHO KO MI SOKU HO - MU KEN KAI NAI SHI MU I SHIKI KAI - MU MU MYO Y AKU MU MU MY O JIN - NAI SHI MU RO SHI YAKU MU RO SHI JIN - MU KU SHU METSU DO - MU CHI YAKU MU TOKU - I MU SHO TOKU KO - BODAI SATTA - E HANNYA HARAMI TA KO - SHIN MU KE GE MU KE GE KO - MU U KU FU -ON RI ISSAI TEN DO MU SO .

KU GYO NE HAN - SAN ZE SHO BUTSU - E HANNYA HARAMITA KO - TOKU A NOKUTA RA SAN MYAKU SAN BODAI KO CHI - HANNY A HARAMITA - ZE DAI JIN SHU -ZE DAI MYO SHU - ZEMU JO SHU -ZE MU TO DO SHU - NO JO ISSAI KU - SHIN JIT SU FU - KOKO SETSU HANNYA HARA MITA SHU - SOKU SET SU SHU WATSU. GYA TEI GYA TEI - HA RA GYA TEI - HARA SO GYA TEI - BO JI -SOWAKA.
HANNYA SHIN GYO

SHU JO MUHEN SEIGAN DO
BONNO MUJIN SEIGAN DAN
HOMON MURYO SEIGAN GAKU
BUTSU DO MUJO SEIGAN JO

JI - H O - SAN - SHI - I - SHI - FU
SHI - SON - BU - S A - M O - K O - S A
M O - K O - H O - JYA - H O - RO - MI.

Vertaling van de Maka Hannya Haramita Shingyo

Kern van de soetra van de grote wijsheid die het mogelijk maakt naar de overkant te gaan

Door het intens beoefenen van de Grote Wijsheid begrijpt de Bodhisattva van de Ware Vrijheid dat het lichaam en de vijf skanda s (indrukken, waarneming, gedachte, handeling en bewustzijn) slechts LEEGTE (KU) zijn en door dit inzicht helpt hij allen die lijden.
O Saripoetra, de verschijnselen zijn niet verschillend van KU. KU is niet verschillend van de verschijnselen. De verschijnselen worden KU. KU wordt verschijnsel (de vorm is leegheid, de leegheid is vorm); de vijf skanda s zijn eveneens verschijnselen.
O Saripoetra, elk bestaan vertoont de eigenschap van leegheid; er is geen geboorte of begin, geen zuiverheid of bezoedeling, geen groei of vermindering.
Daarom is er in KU geen vorm, geen skanda, geen oog, geen oor, geen neus, geen tong, geen lichaam noch bewustzijn; er is geen kleur, geen geluid, geen geur, geen smaak, geen tastgevoel noch denkobject; er is geen weten noch onwetendheid, geen illusie noch opheffi ng van het lijden; er is geen kennis, geen voordeel noch onvoordeligheid. Voor de Bodhisattva bestaat er, dankzij deze Wijsheid die naar de overkant leidt, geen angst of vrees. Elke illusie en gehechtheid zijn verwijderd en hij kan het ultieme einde van het leven vatten, het Nirwana.
Alle Boeddha's van het verleden, het heden en de toekomst kunnen het Satori bereiken, het inzicht van deze Hoogste Wijsheid, dat bevrijdt van het lijden, door deze zang (mantra), authentiek, onvergelijkelijk en zonder weerga, die alle lijden opheft en waardoor men de werkelijkheid kan vinden, het echte KU (leegheid, en niet leegte): "Samen gaan, gaan, gaan, de overkant voorbij, naar de oever van satori".

De vier geloften van de bodhisattva: SHIGUSEIGAN .

Hoe talrijk de wezens ook zijn, ik beloof ze alle te redden.
Hoe talrijk de driften ook zijn, ik beloof ze alle te overwinnen.
Hoe talrijk de Dharma s ook zijn, ik beloof ze alle te verwerven.
Hoe volmaakt de Boeddha ook is, ik beloof hem te worden.

Vertaling van de JI HO

Alle Boeddha s uit het verleden, het heden en de toekomst in de tien richtingen,
Alle Bodhisattva s en Patriarchen,
De Soetra van de "Wijsheid die alles overstijgt".