zazen be empty home zazen activiteiten info links empty deshimaru contact
zazen    
transparant

wat is zazen ?

beschrijving
zazenhouding

ervaringen
van zen-
beoefenaars

faq

fotoalbum

Ervaringen van zen-oefenaars

 


Een zen-parfum in de tuin
Impressies van een zen-monnik en tuin-architect.

Marc Van Netelbosch is dojoverantwoordelijke van Leuven

marc van netelbosch


bloesemNeen, dit artikel gaat niet over zen-tuinen, maar wel over een aantal persoonlijke bedenkingen ingegeven vanuit de zen-geest. Vooreerst betekent zen voor mij aandachtig zijn, gewaar zijn. Er is natuurlijk het za-zen zitten, het zitten in aandacht, maar bovendien is er het aandachtig zijn tijdens ons dagelijks leven.

Deze aandacht brengt een zekere gevoeligheid mee voor geur, kleur, smaak, gehoor en gedachten. Een gevoeligheid die niet oordeelt of veroordeelt, maar die slechts vaststelt.
Het onderricht van de tweede patriarch is zeer duidelijk: « Wees altijd helder gewaar ». Leef zoals je naar de muur kijkt zonder twijfel, zonder onderscheid te maken tussen het gewone banale leven en het leven van een boeddha.

Toen ik laatst een ongeval kreeg en mijn voet brak en nadat de ergste pijn was verdwenen, vroeg ik mij af : «Was ik wel aandachtig toen ik werkte, en was het niet door niet aandachtig te zijn dat ik een ongeval kreeg?» Ik had helemaal geen oog voor de takken die voor mijn voeten lagen, de machines die her en der verspreid lagen en niet anders dan letterlijk een struikelblok vormden.

Het gebrek aan gewaar zijn betekent in vele gevallen slechts aandacht hebben voor details, onbenulligheden, maar geen oog hebben voor de totale realiteit.
De gevoelens van Shundo Aoyama, een Japanse Zen-non, zijn mij niet onbekend. Door verwaarlozing van haar tempeltuin woedde het onkruid weelderig. Zo erg zelfs dat ze gebruik maakte van een 'totaal-onkruidbestrijdingsmiddel'. Gedurende meer dan een jaar groeide er geen onkruid. De aarde bleef een jaar lang zonder leven door toedoen van menselijke handelingen. « Lieve aarde, smeekte ze, kom gauw weer tot leven en geef ook het leven aan het onkruid. »

Kunnen we met dankbaarheid en zonder aversie zien hoe het onkruid in onze plantenperken tiert ? Zenmeester Dogen zei : « Een bloem verwelkt en onkruid tiert weelderig buiten onze wil om ». Vaak is er niet alleen de aversie voor het onkruid, maar nog groter is de weerzin om het onkruid te wieden.  

tuinAls je een tuin wil omspitten, laat je een grondwerker komen. Vaak moet ik met lede ogen aanzien hoe de vruchtbare teelaarde wordt afgeschraapt, voor een woekerprijs wordt verkocht en de gemaakte put met puin wordt gevuld. Waarom niet nemen wat je nodig hebt en teruggeven wat je te veel nam ? En zeker geen afval dumpen.

In Japan nabij de tempel Eiheiji ligt de brug van de halve schep. Naar verluidt zou zenmeester Dogen telkens hij zijn beker vulde, de helft terugschenken aan de rivier. Dit staat wel in schril contrast met de praktijk van sommige grondwerkers.

De basis voor een Zuivere En Nette (ZEN) tuin blijft het gewaarzijn. Het standvastig en onbevooroordeeld verdraagzaam proberen te zien vanuit een breed perspectief.
De lentegeluiden zijn even mooi als het getik van de regendruppels op mijn regenjekker. De bloeiende rozelaar verdient evenveel aandacht als de distel. Word niet dronken van de prille lentekleuren en laat je niet meeslepen door sombere gedachten bij het vallen van de bladeren.

Regelmatig doe ik voor mezelf de volgende oefening : ik ga na wanneer ik door de plantenperken stap of ik aandachtig ben en geen planten vertrappel. Kan ik genieten bij het zien en ruiken van de boerenjasmijn zonder de drang te hebben deze sensatie vast te houden ? Ruk ik de twijgen van een struik, omdat op dat moment mijn gedachten mij dwars zitten of snoei ik zorgvuldig met respect naar de vorm van de heester ?
Heb ik oog voor de schoonheid van de boom of laat ik mij ontmoedigen door de bladziekten die hem aantasten ?

Deze oefeningen leren me te kijken naar mezelf vanuit een breed perspectief, zonder mezelf te veroordelen, maar slechts door helder vast te stellen van « wat is ».